GDPR

Stärkt skydd för personuppgifter från 25 maj

EU:s nya dataskyddsförordning har nu trätt i kraft. Vi vill att du ska känna dig säker och vara väl informerad om hur Riksföreningen för anestesi och intensivvård (Rf AnIva) hanterar dina personuppgifter.

Det här är GDPR

GDPR, General Data Protection Regulation är en ny EU-förordning som reglerar hanteringen av personuppgifter. Syftet med GDPR är at skapa enhetliga dataskyddsregler inom EU och att stärka skydda för hur personuppgifter får hanteras. GDPR börjar gälla i hela EU den 25 maj ah i Sverige ersätter förordningen den nuvarande personuppgiftslagen, PuL. Mycket i GDPR liknar de riktlinjer som idag styrs av PuL, men personers individuella rättigheter förstärks.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som kan knytas till en fysisk person. Det inkluderar därför personnummer, namn, adress, e-postadress, foton eller ljudupptagningar.

Vad innebär GDPR för dig som medlem?

I Rf AnIvas hantering av personuppgitter följs dataskyddslagstiftningen genom att personuppgifter hanteras på ett säkert och korrekt sätt. Grundläggande principer i GDPR är att du har rätt att veta vilka personuppgifter Rf AnIva har om dig. Du har rätt att begära rättning eller radering av felaktiga uppgifter när som helst. Rf AnIva ber inte dig om mer uppgifter än nödvändigt och du får information om vad personuppgifterna används till. Vissa personuppgifter behövs för att kunna skicka medlemstidningen och avi avseende medlemsavgift till dig. Uppgifter om arbetsplats och specialistutbildning är frivilliga och används för kartläggning av vad Rf AnIva medlemmar tjänstgör samt hur många som jobbar inom intensivvård resp. anestesisjukvård. Dina personuppgifter spara inte längre än nödvändigt. Nya medlemmar hälsas välkomna i medlemstidningen AnIva Ventilen. Medlemmarnas namn och hemadress skickas till tryckeri för att möjliggöra utskick av tidningen, men aldrig till någon annan part.

Mer information om GDPR?

Om du vill veta mer om GDPR och om vad dataskyddsförordningen kan innebära för dig hittar du mer information hos Datainspektionen, www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen.

 

Riksföreningen för anestesi och intensivvård, den 25 maj, 2018.